Διάγραμμα διαλυτότητας

Φθοριουχο F-
χλοριουχο Cl-
Βρωμιούχο Br-
Ιωδιούχο I-
Χλωρικό άλας ClO3-
Υδροξείδιο OH-
Θειώδες άλας SO32-
Θειικό άλας SO42-
Ανθρακικό άλας CO32-
Νιτρώδες αλάτι NO2-
Νιτρικό άλας NO3-
Φωσφορικό άλας PO43-
Κυανιούχο CN-
Κυανικό OCN-
Θειοκυανικό SCN-
Διχρωμικό Cr2O72-
Οξείδιο O2-
αμμώνιο NH4+
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
Λίθιο Li+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
αντιδράει με νεροR
Νάτριο Na+
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
αντιδράει με νεροR
Κάλιο K+
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
αντιδράει με νεροR
Μαγνήσιο Mg2+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
Ασβέστιο Ca2+
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΑδιάλυτοςI
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
αντιδράει με νεροR
Βάριο Ba2+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
αντιδράει με νεροR
Σίδηρος (II) Fe2+
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
Σίδηρος (III) Fe3+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
Χαλκός (II) Cu2+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
Άργυρος Ag+
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΑδιάλυτοςI
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
Ψευδάργυρος Zn2+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
Μόλυβδος (II) Pb2+
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΑδιάλυτοςI
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
Ελαφρώς ΔιαλυτόSS
μη διαθεσημο-
ΑδιάλυτοςI
Αργίλιο Al3+
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
μη διαθεσημο-
ΔιαλυτόςS
ΑδιάλυτοςI
S
Διαλυτός
SS
Ελαφρώς Διαλυτό
I
Αδιάλυτος
-
μη διαθεσημο
R
αντιδράει με νερο