Ομάδα →
↓ Περίοδος
123456789101112131415161718
1
1
H
Υδρογόνο
1.00794
ανακαλύψτε
Σημείο τήξης
Σημείο βρασμού
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
2
He
Ήλιο
4.002602
2
3
Li
Λίθιο
6.941
4
Be
Βηρύλλιο
9.012182
5
B
Βόριο
10.811
6
C
Άνθρακας
12.0107
7
N
Άζωτο
14.0067
8
O
Οξυγόνο
15.9994
9
F
Φθόριο
18.9984032
10
Ne
Νέον
20.1797
3
11
Na
Νάτριο
22.98976928
12
Mg
Μαγνήσιο
24.305
13
Al
Αργίλιο
26.9815386
14
Si
Πυρίτιο
28.0855
15
P
Φωσφόρος
30.973762
16
S
Θείο
32.065
17
Cl
Χλώριο
35.453
18
Ar
Αργό
39.948
4
19
K
Κάλιο
39.0983
20
Ca
Ασβέστιο
40.078
21
Sc
Σκάνδιο
44.955912
22
Ti
Τιτάνιο
47.867
23
V
Βανάδιο
50.9415
24
Cr
Χρώμιο
51.9961
25
Mn
Μαγγάνιο
54.938045
26
Fe
Σίδηρος
55.845
27
Co
Κοβάλτιο
58.933195
28
Ni
Νικέλιο
58.6934
29
Cu
Χαλκός
63.546
30
Zn
Ψευδάργυρος
65.38
31
Ga
Γάλλιο
69.723
32
Ge
Γερμάνιο
72.63
33
As
Αρσενικό
74.9216
34
Se
Σελήνιο
78.96
35
Br
Βρώμιο
79.904
36
Kr
Κρυπτό
83.798
5
37
Rb
Ρουβίδιο
85.4678
38
Sr
Στρόντιο
87.62
39
Y
Ύτριο
88.90585
40
Zr
Ζιρκόνιο
91.224
41
Nb
Νιόβιο
92.90638
42
Mo
Μολυβδένιο
95.96
43
Tc
Τεχνήτιο
[98]
44
Ru
Ρουθήνιο
101.07
45
Rh
Ρόδιο
102.9055
46
Pd
Παλλάδιο
106.42
47
Ag
Άργυρος
107.8682
48
Cd
Κάδμιο
112.411
49
In
Ίνδιο
114.818
50
Sn
Κασσίτερος
118.71
51
Sb
Αντιμόνιο
121.76
52
Te
Τελλούριο
127.6
53
I
Ιώδιο
126.90447
54
Xe
Ξένο
131.293
6
55
Cs
Καίσιο
132.9054519
56
Ba
Βάριο
137.327
*
72
Hf
Άφνιο
178.49
73
Ta
Ταντάλιο
180.94788
74
W
Βολφράμιο
183.84
75
Re
Ρήνιο
186.207
76
Os
Όσμιο
190.23
77
Ir
Ιρίδιο
192.217
78
Pt
Λευκόχρυσος
195.084
79
Au
Χρυσός
196.966569
80
Hg
Υδράργυρος
200.59
81
Tl
Θάλλιο
204.3833
82
Pb
Μόλυβδος
207.2
83
Bi
Βισμούθιο
208.9804
84
Po
Πολώνιο
[210]
85
At
Άστατο
[210]
86
Rn
Ραδόνιο
[222]
7
87
Fr
Φράνκιο
[223]
88
Ra
Ράδιο
[226]
**
104
Rf
Ραδερφόρντιο
[267]
105
Db
Ντούμπνιο
[268]
106
Sg
Σιμπόργκιο
[269]
107
Bh
Μπόριο
[270]
108
Hs
Χάσιο
[269]
109
Mt
Μαϊτνέριο
[278]
110
Ds
Νταρμστάντιο
[281]
111
Rg
Ρεντγκένιο
[281]
112
Cn
Κοπερνίκιο
[285]
113
Nh
Νιχόνιο
[286]
114
Fl
Φλερόβιο
[289]
115
Mc
Μοσκόβιο
[288]
116
Lv
Λιβερμόριο
[293]
117
Ts
Τενέσιο
[294]
118
Og
Ογκανέσσιο
[294]
* Λανθανίδες
57
La
Λανθάνιο
138.90547
58
Ce
Δημήτριο
140.116
59
Pr
Πρασινοδύμιο
140.90765
60
Nd
Νεοδύμιο
144.242
61
Pm
Προμήθειο
[145]
62
Sm
Σαμάριο
150.36
63
Eu
Ευρώπιο
151.964
64
Gd
Γαδολίνιο
157.25
65
Tb
Τέρβιο
158.92535
66
Dy
Δυσπρόσιο
162.5
67
Ho
Όλμιο
164.93032
68
Er
Έρβιο
167.259
69
Tm
Θούλιο
168.93421
70
Yb
Υττέρβιο
173.054
71
Lu
Λουτήτιο
174.9668
** Ακτινίδες
89
Ac
Ακτίνιο
[227]
90
Th
Θόριο
232.03806
91
Pa
Πρωτακτίνιο
231.03588
92
U
Ουράνιο
238.02891
93
Np
Ποσειδώνιο
[237]
94
Pu
Πλουτώνιο
[244]
95
Am
Αμερίκιο
[243]
96
Cm
Κιούριο
[247]
97
Bk
Μπερκέλιο
[247]
98
Cf
Καλιφόρνιο
[251]
99
Es
Αϊνσταΐνιο
[252]
100
Fm
Φέρμιο
[257]
101
Md
Μεντελέβιο
[258]
102
No
Νομπέλιο
[259]
103
Lr
Λωρένσιο
[262]
Αλκάλια
Αλκαλικές γαίες
Στοιχεία μετάπτωσης
Φτωχά μέταλλα
Άλλα Αμέταλλα
Μεταλλοειδή
Αλογόνα
Ευγενή Αέρια
Λανθανίδες
Ακτινίδες