Φλερόβιο

114
Fl
Ομάδα
14
Περίοδος
7
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
114
114
173
General Properties
Ατομικός Αριθμός
114
Ατομικό βάρος
[289]
Mass Number
287
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
14 g/cm3
Σημείο τήξης
343,15 K | 70 °C | 158 °F
Σημείο βρασμού
423,15 K | 150 °C | 302 °F
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54085-16-4
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
143 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
2, 4
Applications
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl