Νιχόνιο

113
Nh
Ομάδα
13
Περίοδος
7
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
113
113
173
General Properties
Ατομικός Αριθμός
113
Ατομικό βάρος
[286]
Mass Number
286
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
The name comes from the common Japanese name for Japan
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Nihonium was identified in 2003 as an alpha decay product of element 115, moscovium by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The Dubna-Livermore collaboration has strengthened their claim for the discovery of nihonium by conducting chemical experiments on the final decay product 268Db.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Nh
Nihonium is historically known as eka-thallium
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
16 g/cm3
Σημείο τήξης
703,15 K | 430 °C | 806 °F
Σημείο βρασμού
1373,15 K | 1100 °C | 2012 °F
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54084-70-7
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
136 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
1, 3, 5
Applications
Nihonium is used for scientific research purposes only.
Nihonium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
278Nh, 282Nh, 283Nh, 284Nh, 285Nh, 286Nh, 287Nh