Κοπερνίκιο

112
Cn
Ομάδα
12
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
112
112
173
General Properties
Ατομικός Αριθμός
112
Ατομικό βάρος
[285]
Mass Number
285
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
Physical Properties
Phase
Υγρά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54084-26-3
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
122 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
2, 4
Applications
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Copernicium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn