Ρεντγκένιο

111
Rg
Ομάδα
11
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
111
111
170
General Properties
Ατομικός Αριθμός
111
Ατομικό βάρος
[281]
Mass Number
281
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54386-24-2
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
121 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
-1, 1, 3, 5
Applications
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg