Ρεντγκένιο

111
Rg
Ομάδα
11
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
111
111
170
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
111
Ατομικό βάρος
[281]
αριθμός μάζας
281
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
μοναδες CAS
54386-24-2
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
121 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
-
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 3, 5
εφαρμογές
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg