Νταρμστάντιο

110
Ds
Ομάδα
10
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
110
110
171
General Properties
Ατομικός Αριθμός
110
Ατομικό βάρος
[281]
Mass Number
281
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the German city of Darmstadt
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d8 7s2
Ds
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
Physical Properties
Phase
Άγνωστα
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54083-77-1
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
128 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
6
Applications
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.
Darmstadtium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
267Ds, 268Ds, 269Ds, 270Ds, 271Ds, 272Ds, 273Ds, 274Ds, 275Ds, 276Ds, 277Ds, 278Ds, 279Ds, 280Ds, 281Ds