Μαϊτνέριο

109
Mt
Ομάδα
9
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
109
109
159
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
109
Ατομικό βάρος
[278]
αριθμός μάζας
268
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
35 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
μοναδες CAS
54038-01-6
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
129 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
-
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Καταστάσεις οξείδωσης
3, 4, 6
εφαρμογές
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt