Μαϊτνέριο

109
Mt
Ομάδα
9
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
109
109
159
General Properties
Ατομικός Αριθμός
109
Ατομικό βάρος
[278]
Mass Number
268
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
35 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54038-01-6
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
129 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
3, 4, 6
Applications
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt