Χάσιο

108
Hs
Ομάδα
8
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
108
108
161
General Properties
Ατομικός Αριθμός
108
Ατομικό βάρος
[269]
Mass Number
269
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
41 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54037-57-9
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
134 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
8
Applications
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs