Χάσιο

108
Hs
Ομάδα
8
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
108
108
161
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
108
Ατομικό βάρος
[269]
αριθμός μάζας
269
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
41 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
μοναδες CAS
54037-57-9
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
134 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
-
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Καταστάσεις οξείδωσης
8
εφαρμογές
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs