Μπόριο

107
Bh
Ομάδα
7
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
107
107
157
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
107
Ατομικό βάρος
[270]
αριθμός μάζας
264
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
37 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
μοναδες CAS
54037-14-8
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
141 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
-
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Καταστάσεις οξείδωσης
7
εφαρμογές
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh