Σιμπόργκιο

106
Sg
Ομάδα
6
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
106
106
156
General Properties
Ατομικός Αριθμός
106
Ατομικό βάρος
[269]
Mass Number
262
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Glenn Seaborg, American nuclear chemist and Nobel prize winner
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, USSR reported their discovery of element 106 in June 1974.

Synthesis was also reported in September 1974 at the Lawrence Berkeley Laboratory by the workers of the Lawrence Berkeley and Livermore Laboratories led by Albert Ghiorso and E. Kenneth Hulet.

It was produced by collisions of californium-249 with oxygen atoms.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d4 7s2
Sg
There are 12 known isotopes of seaborgium
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
35 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Atomic Energy Commission)
The element is named after Glenn T. Seaborg, atomic pioneer and Commissioner of the Atomic Energy Commission
CAS Number
54038-81-2
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
143 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
6
Applications
Seaborgium is used for scientific research purposes only.
Seaborgium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
258Sg, 259Sg, 260Sg, 261Sg, 262Sg, 263Sg, 264Sg, 265Sg, 266Sg, 267Sg, 268Sg, 269Sg, 270Sg, 271Sg, 272Sg, 273Sg