Σιμπόργκιο

106
Sg
Ομάδα
6
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
106
106
156
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
106
Ατομικό βάρος
[269]
αριθμός μάζας
262
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Glenn Seaborg, American nuclear chemist and Nobel prize winner
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, USSR reported their discovery of element 106 in June 1974.

Synthesis was also reported in September 1974 at the Lawrence Berkeley Laboratory by the workers of the Lawrence Berkeley and Livermore Laboratories led by Albert Ghiorso and E. Kenneth Hulet.

It was produced by collisions of californium-249 with oxygen atoms.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d4 7s2
Sg
There are 12 known isotopes of seaborgium
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
35 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Atomic Energy Commission)
The element is named after Glenn T. Seaborg, atomic pioneer and Commissioner of the Atomic Energy Commission
μοναδες CAS
54038-81-2
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
143 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
-
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Καταστάσεις οξείδωσης
6
εφαρμογές
Seaborgium is used for scientific research purposes only.
Seaborgium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
258Sg, 259Sg, 260Sg, 261Sg, 262Sg, 263Sg, 264Sg, 265Sg, 266Sg, 267Sg, 268Sg, 269Sg, 270Sg, 271Sg, 272Sg, 273Sg