Ντούμπνιο

105
Db
Ομάδα
5
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
105
105
157
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
105
Ατομικό βάρος
[268]
αριθμός μάζας
262
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after the Russian town of Dubna
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Dubnium was reportedly first discovered in 1968 at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna.

Researchers there bombarded an americium-243 target with neon-22 ions.

In the same year, a team led by Albert Ghiorso working at the University of California, Berkeley conclusively synthesized the element by bombarding a californium-249 target with nitrogen-15 ions.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d3 7s2
Db
The Berkeley team proposed the name hahnium for the element
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
39 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element is named after after the Russian town of Dubna, the location of the Joint Institute for Nuclear Research
μοναδες CAS
53850-35-4
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
149 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
-
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,58 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
5
εφαρμογές
Dubnium is used for scientific research purposes only.
Dubnium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
255Db, 256Db, 257Db, 258Db, 259Db, 260Db, 261Db, 262Db, 263Db, 264Db, 265Db, 266Db, 267Db, 268Db, 269Db, 270Db