Ντούμπνιο

105
Db
Ομάδα
5
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
105
105
157
General Properties
Ατομικός Αριθμός
105
Ατομικό βάρος
[268]
Mass Number
262
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the Russian town of Dubna
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Dubnium was reportedly first discovered in 1968 at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna.

Researchers there bombarded an americium-243 target with neon-22 ions.

In the same year, a team led by Albert Ghiorso working at the University of California, Berkeley conclusively synthesized the element by bombarding a californium-249 target with nitrogen-15 ions.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d3 7s2
Db
The Berkeley team proposed the name hahnium for the element
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
39 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element is named after after the Russian town of Dubna, the location of the Joint Institute for Nuclear Research
CAS Number
53850-35-4
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
149 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,58 W/cm·K
Oxidation States
5
Applications
Dubnium is used for scientific research purposes only.
Dubnium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
255Db, 256Db, 257Db, 258Db, 259Db, 260Db, 261Db, 262Db, 263Db, 264Db, 265Db, 266Db, 267Db, 268Db, 269Db, 270Db