Ραδερφόρντιο

104
Rf
Ομάδα
4
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
104
104
157
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
104
Ατομικό βάρος
[267]
αριθμός μάζας
261
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Ernest Rutherford, the physicist and chemist from New Zealand
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Rf
Rutherfordium is the first transactinide element
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
23 g/cm3
Σημείο τήξης
2373,15 K | 2100 °C | 3812 °F
Σημείο βρασμού
5773,15 K | 5500 °C | 9932 °F
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: wal.nbed.nb.ca
The element is named after Ernest Rutherford who became known as the father of nuclear physics
μοναδες CAS
53850-36-5
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
157 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
6,011 eV
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,23 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
4
εφαρμογές
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.
Rutherfordium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
253Rf, 254Rf, 255Rf, 256Rf, 257Rf, 258Rf, 259Rf, 260Rf, 261Rf, 262Rf, 263Rf, 264Rf, 265Rf, 266Rf, 267Rf, 268Rf