Λωρένσιο

103
Lr
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
103
103
159
General Properties
Ατομικός Αριθμός
103
Ατομικό βάρος
[262]
Mass Number
262
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Image Credits: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS Number
22537-19-5
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
4,9 eV
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
3
Applications
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr