Λωρένσιο

103
Lr
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
103
103
159
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
103
Ατομικό βάρος
[262]
αριθμός μάζας
262
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Illustration
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
μοναδες CAS
22537-19-5
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
4,9 eV
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
3
εφαρμογές
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr