Νομπέλιο

102
No
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
102
102
157
General Properties
Ατομικός Αριθμός
102
Ατομικό βάρος
[259]
Mass Number
259
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Image Credits: Images-of-elements
Illustration of nobelium
CAS Number
10028-14-5
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,65 eV
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No