Μεντελέβιο

101
Md
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
101
101
157
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
101
Ατομικό βάρος
[258]
αριθμός μάζας
258
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
μοναδες CAS
7440-11-1
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,58 eV
Ατομικός Αριθμός
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md