Μεντελέβιο

101
Md
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
101
101
157
General Properties
Ατομικός Αριθμός
101
Ατομικό βάρος
[258]
Mass Number
258
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS Number
7440-11-1
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,58 eV
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md