Φέρμιο

100
Fm
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
100
100
157
General Properties
Ατομικός Αριθμός
100
Ατομικό βάρος
[257]
Mass Number
257
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1800,15 K | 1527 °C | 2780,6 °F
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Fermium
Image Credits: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
CAS Number
7440-72-4
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,5 eV
Atomic Volume
29,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm