Φέρμιο

100
Fm
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
100
100
157
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
100
Ατομικό βάρος
[257]
αριθμός μάζας
257
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
1800,15 K | 1527 °C | 2780,6 °F
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Fermium
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
μοναδες CAS
7440-72-4
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,5 eV
Ατομικός Αριθμός
29,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm