Αϊνσταΐνιο

99
Es
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
99
99
153
General Properties
Ατομικός Αριθμός
99
Ατομικό βάρος
[252]
Mass Number
252
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Albert Einstein
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Einsteinium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear explosion in miniscule amounts by the addition of 15 neutrons to uranium-238.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f11 7s2
Es
Einsteinium is the first divalent metal in the actinide series
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
8,84 g/cm3
Σημείο τήξης
1133,15 K | 860 °C | 1580 °F
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Einsteinium
Image Credits: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Einsteinium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
CAS Number
7429-92-7
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,42 eV
Atomic Volume
28,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Einsteinium is mainly used for scientific research purposes.

The rare isotope einsteinium-254 is favored for production of ultraheavy elements.

Einsteinium-254 was used as the calibration marker in the chemical analysis spectrometer of the Surveyor 5 lunar probe.
Einsteinium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
240Es, 241Es, 242Es, 243Es, 244Es, 245Es, 246Es, 247Es, 248Es, 249Es, 250Es, 251Es, 252Es, 253Es, 254Es, 255Es, 256Es, 257Es, 258Es