Καλιφόρνιο

98
Cf
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
98
98
153
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
98
Ατομικό βάρος
[251]
αριθμός μάζας
251
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
χωρις στοιχεια
ραδιενεργο
Ναι
Named after California and the University of California
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Californium was discovered by Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso and Glenn T. Seaborg in 1950 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with alpha particles.

Californium was isolated in macro quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f10 7s2
Cf
Californium is produced in nuclear reactors and particle accelerators
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
15,1 g/cm3
Σημείο τήξης
1173,15 K | 900 °C | 1652 °F
Σημείο βρασμού
-
θερμότητα σύντηξης
χωρις στοιχεια
Θερμότητα εξάτμισης
χωρις στοιχεια
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Illustration
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Illustration of californium
μοναδες CAS
7440-71-3
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,2817 eV
Ατομικός Αριθμός
18,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3, 4
εφαρμογές
Californium is used as a portable neutron source for discovery of metals such as gold or silver by on-the-spot activation analysis.

Neutrons from californium are employed as a treatment of certain cervical and brain cancers where other radiation therapy is ineffective.

Neutron moisture gauges use californium-252 to find water and petroleum layers in oil wells.
Californium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
237Cf, 238Cf, 239Cf, 240Cf, 241Cf, 242Cf, 243Cf, 244Cf, 245Cf, 246Cf, 247Cf, 248Cf, 249Cf, 250Cf, 251Cf, 252Cf, 253Cf, 254Cf, 255Cf, 256Cf