Μπερκέλιο

97
Bk
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
97
97
150
General Properties
Ατομικός Αριθμός
97
Ατομικό βάρος
[247]
Mass Number
247
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
14,78 g/cm3
Σημείο τήξης
1259,15 K | 986 °C | 1806,8 °F
Σημείο βρασμού
3173,15 K | 2900 °C | 5252 °F
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
CAS Number
7440-40-6
PubChem CID Number
23971
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
170 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
-
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,1979 eV
Atomic Volume
16,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
3, 4
Applications
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk