Κιούριο

96
Cm
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
96
96
151
General Properties
Ατομικός Αριθμός
96
Ατομικό βάρος
[247]
Mass Number
247
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Curium was discovered by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso in 1944 at the University of California, Berkeley.

It was produced by bombarding plutonium with alpha particles during the Manhattan Project.

Curium metal was produced only in 1951 by reduction of curium fluoride with barium.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f7 6d1 7s2
Cm
Curium accumulates in the bones, lungs and liver, where it promotes cancer
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
13,51 g/cm3
Σημείο τήξης
1613,15 K | 1340 °C | 2444 °F
Σημείο βρασμού
3383,15 K | 3110 °C | 5630 °F
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Image Credits: Images-of-elements
Illustration of curium
CAS Number
7440-51-9
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
174 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
169 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,9915 eV
Atomic Volume
18,28 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
3, 4
Applications
Curium is mainly used for scientific research purposes.

Curium is a common starting material for the production of higher transuranic elements and transactinides.

The most practical application of 244Cm is as α-particle source in the alpha particle X-ray spectrometers (APXS).
Curium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
233Cm, 234Cm, 235Cm, 236Cm, 237Cm, 238Cm, 239Cm, 240Cm, 241Cm, 242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm, 248Cm, 249Cm, 250Cm, 251Cm, 252Cm