Αμερίκιο

95
Am
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
95
95
148
General Properties
Ατομικός Αριθμός
95
Ατομικό βάρος
[243]
Mass Number
243
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Named after America
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Americium-241 was first identified in 1944 by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso at the metallurgical laboratory at the University of Chicago.

It was produced by irradiating plutonium with neutrons during the Manhattan Project.

Americium was first isolated as a pure compound by Burris Cunningham in 1945, at the University of Chicago.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f7 7s2
Am
Americium often enters landfills from discarded smoke detectors
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
13,69 g/cm3
Σημείο τήξης
1449,15 K | 1176 °C | 2148,8 °F
Σημείο βρασμού
2880,15 K | 2607 °C | 4724,6 °F
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
A
Image Credits: Wikimedia Commons (Bionerd)
A small disc of Am-241 under the microscope
CAS Number
7440-35-9
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
173 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
180 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,9738 eV
Atomic Volume
17,78 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,1 W/cm·K
Oxidation States
2, 3, 4, 5, 6
Applications
Americium is used in commercial ionization chamber smoke detectors, as well as in neutron sources and industrial gauges.

Americium-241 has been used as a portable source of both gamma rays and alpha particles for a number of medical and industrial uses.

It is also used as a target material in nuclear research to make even heavier elements.
Americium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
229Am, 231Am, 232Am, 233Am, 234Am, 235Am, 236Am, 237Am, 238Am, 239Am, 240Am, 241Am, 242Am, 243Am, 244Am, 245Am, 246Am, 247Am, 248Am, 249Am