Πυρίτιο

14
Si
Ομάδα
14
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
14
14
14
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
14
Ατομικό βάρος
28,0855
αριθμός μάζας
28
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word silex, silicis, flint
Κρυσταλλικό σύστημα
Τετραεδρική συσκευασία
Ιστορία
In 1800, Sir Humphry Davy thought silica to be a compound and not an element; but in 1811, Gay Lussac and Louis Jacques Thénard probably prepared impure amorphous silicon by heating potassium with silicon tetrafluoride.

In 1824 Jöns Jakob Berzelius prepared amorphous silicon by the same general method.

Henri Deville in 1854 first prepared crystalline silicon, the second allotropic form of the element.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p2
Si
Silicon also has the unusual property that it expands as it freezes
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,3296 g/cm3
Σημείο τήξης
1687,15 K | 1414 °C | 2577,2 °F
Σημείο βρασμού
3538,15 K | 3265 °C | 5909 °F
θερμότητα σύντηξης
50,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
359 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,705 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
27%
Αφθονια στο συμπαν
0,07%
Close
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Enricoros)
Close up photo of a piece of purified silicon
μοναδες CAS
7440-21-3
PubChem CID Number
5461123
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
111 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
111 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,9 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,1517 eV
Ατομικός Αριθμός
12,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,48 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
εφαρμογές
In the form of sand and clay it is used to make concrete and brick; it is a useful refractory material for high-temperature work, and in the form of silicates it is used in making enamels, pottery, etc.

Silica, as sand, is a principal ingredient of glass.

Silicon chips are the basis of modern electronic and computing.

Silicon carbide, more commonly called carborundum is used in abrasives.
Εάν εισπνέεται ως λεπτή σκόνη πυριτίου/πυριτικού, μπορεί να προκαλέσει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
28Si, 29Si, 30Si
ασταθη Ισότοπα
22Si, 23Si, 24Si, 25Si, 26Si, 27Si, 31Si, 32Si, 33Si, 34Si, 35Si, 36Si, 37Si, 38Si, 39Si, 40Si, 41Si, 42Si, 43Si, 44Si