Αργίλιο

13
Al
Ομάδα
13
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
13
13
14
General Properties
Ατομικός Αριθμός
13
Ατομικό βάρος
26,9815386
Mass Number
27
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word alumen, alum
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
In 1761, Guyton de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Antoine Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Sir Humphry Davy identified the existence of a metal base of alum in 1808.

Hans Christian Ørsted was the first to isolate metallic aluminum in 1825 in impure form.

Friedrich Wöhler is generally credited with having isolated the metal in 1827.
Electrons per shell
2, 8, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p1
Al
Aluminum does not stick to magnets under normal conditions
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
2,698 g/cm3
Σημείο τήξης
933,47 K | 660,32 °C | 1220,58 °F
Σημείο βρασμού
2792,15 K | 2519 °C | 4566,2 °F
Heat of Fusion
10,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
293 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,897 J/g·K
Abundance in Earth's crust
8,1%
Abundance in Universe
0,005%
Chunk
Image Credits: Images-of-elements
Chunk of aluminum
CAS Number
7429-90-5
PubChem CID Number
5359268
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
143 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
121 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,61 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,9858 eV
Atomic Volume
9,98 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
2,37 W/cm·K
Oxidation States
1, 3
Applications
Aluminum is used in an extensive range of products from drinks cans to window frames and boats to aircraft.

It is used in electrical transmission lines.

It is also used for kitchen utensils, outside building decoration, and in thousands of industrial applications.

When alloyed with small amounts of copper, magnesium, silicon, manganese, or other elements impart a variety of useful properties.
Aluminum is not known to be toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
27Al
Unstable Isotopes
21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al