Αργίλιο

13
Al
Ομάδα
13
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
13
13
14
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
13
Ατομικό βάρος
26,9815386
αριθμός μάζας
27
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word alumen, alum
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
In 1761, Guyton de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Antoine Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Sir Humphry Davy identified the existence of a metal base of alum in 1808.

Hans Christian Ørsted was the first to isolate metallic aluminum in 1825 in impure form.

Friedrich Wöhler is generally credited with having isolated the metal in 1827.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p1
Al
Aluminum does not stick to magnets under normal conditions
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,698 g/cm3
Σημείο τήξης
933,47 K | 660,32 °C | 1220,58 °F
Σημείο βρασμού
2792,15 K | 2519 °C | 4566,2 °F
θερμότητα σύντηξης
10,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
293 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,897 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
8,1%
Αφθονια στο συμπαν
0,005%
Chunk
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Chunk of aluminum
μοναδες CAS
7429-90-5
PubChem CID Number
5359268
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
143 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
121 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,61 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,9858 eV
Ατομικός Αριθμός
9,98 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
2,37 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 3
εφαρμογές
Aluminum is used in an extensive range of products from drinks cans to window frames and boats to aircraft.

It is used in electrical transmission lines.

It is also used for kitchen utensils, outside building decoration, and in thousands of industrial applications.

When alloyed with small amounts of copper, magnesium, silicon, manganese, or other elements impart a variety of useful properties.
Για το αργίλιο δεν είναι γνωστό ότι είναι τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
27Al
ασταθη Ισότοπα
21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al