Μαγνήσιο

12
Mg
Ομάδα
2
Περίοδος
3
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
12
12
12
General Properties
Ατομικός Αριθμός
12
Ατομικό βάρος
24,305
Mass Number
24
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From Magnesia, district in Thessaly
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
Electrons per shell
2, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2
Mg
When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
1,738 g/cm3
Σημείο τήξης
923,15 K | 650 °C | 1202 °F
Σημείο βρασμού
1363,15 K | 1090 °C | 1994 °F
Heat of Fusion
8,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
128 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,023 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2,9%
Abundance in Universe
0,06%
Magnesium
Image Credits: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
CAS Number
7439-95-4
PubChem CID Number
5462224
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
160 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
141 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,31 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,6462 eV
Atomic Volume
13,97 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,56 W/cm·K
Oxidation States
1, 2
Applications
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Because serious fires can occur, great care should be taken in handling magnesium metal
Ισότοπα
Stable Isotopes
24Mg, 25Mg, 26Mg
Unstable Isotopes
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg