Μαγνήσιο

12
Mg
Ομάδα
2
Περίοδος
3
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
12
12
12
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
12
Ατομικό βάρος
24,305
αριθμός μάζας
24
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From Magnesia, district in Thessaly
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2
Mg
When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
1,738 g/cm3
Σημείο τήξης
923,15 K | 650 °C | 1202 °F
Σημείο βρασμού
1363,15 K | 1090 °C | 1994 °F
θερμότητα σύντηξης
8,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
128 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,023 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
2,9%
Αφθονια στο συμπαν
0,06%
Magnesium
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
μοναδες CAS
7439-95-4
PubChem CID Number
5462224
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
160 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
141 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,31 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,6462 eV
Ατομικός Αριθμός
13,97 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,56 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2
εφαρμογές
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Λόγω πρόκλησης σοβαρών πυρκαγιών, το μεταλλικό μαγνήσιο θα πρέπει να χειρίζεται με μεγάλη προσοχή
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
24Mg, 25Mg, 26Mg
ασταθη Ισότοπα
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg