Νάτριο

11
Na
Ομάδα
1
Περίοδος
3
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
11
11
12
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
11
Ατομικό βάρος
22,98976928
αριθμός μάζας
23
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the English word, soda; Medieval Latin, sodanum: a headache remedy
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s1
Na
Sodium burns in air with a brilliant yellow flame
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
0,971 g/cm3
Σημείο τήξης
370,87 K | 97,72 °C | 207,9 °F
Σημείο βρασμού
1156,15 K | 883 °C | 1621,4 °F
θερμότητα σύντηξης
2,6 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
97,7 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,228 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
2,3%
Αφθονια στο συμπαν
0,002%
Sodium
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
μοναδες CAS
7440-23-5
PubChem CID Number
5360545
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
186 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
166 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,93 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,1391 eV
Ατομικός Αριθμός
23,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,41 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1
εφαρμογές
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Το μεταλλικό νάτριο θα πρέπει να χειρίζεται με μεγαλή προσοχή καθώς δε μπορεί να διατηρηθεί σε αδρανή ατμόσφαιρα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
23Na
ασταθη Ισότοπα
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na