Νέον

10
Ne
Ομάδα
18
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
10
10
10
General Properties
Ατομικός Αριθμός
10
Ατομικό βάρος
20,1797
Mass Number
20
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Greek word neos, new
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
Electrons per shell
2, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,0008999 g/cm3
Σημείο τήξης
24,56 K | -248,59 °C | -415,46 °F
Σημείο βρασμού
27,07 K | -246,08 °C | -410,94 °F
Heat of Fusion
0,34 kJ/mol
Heat of Vaporization
1,75 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,03 J/g·K
Abundance in Earth's crust
3×10-7%
Abundance in Universe
0,13%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
CAS Number
7440-01-9
PubChem CID Number
23935
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
38 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
58 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
21,5645 eV
Atomic Volume
16,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,000493 W/cm·K
Oxidation States
0
Applications
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
20Ne, 21Ne, 22Ne
Unstable Isotopes
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne