Νέον

10
Ne
Ομάδα
18
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
10
10
10
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
10
Ατομικό βάρος
20,1797
αριθμός μάζας
20
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word neos, new
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,0008999 g/cm3
Σημείο τήξης
24,56 K | -248,59 °C | -415,46 °F
Σημείο βρασμού
27,07 K | -246,08 °C | -410,94 °F
θερμότητα σύντηξης
0,34 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
1,75 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,03 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
3×10-7%
Αφθονια στο συμπαν
0,13%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
μοναδες CAS
7440-01-9
PubChem CID Number
23935
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
38 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
58 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
21,5645 eV
Ατομικός Αριθμός
16,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,000493 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
0
εφαρμογές
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Για το νέον δεν είναι γνωστό ότι είναι τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
20Ne, 21Ne, 22Ne
ασταθη Ισότοπα
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne