Φωσφόρος

15
P
Ομάδα
15
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
15
15
16
General Properties
Ατομικός Αριθμός
15
Ατομικό βάρος
30,973762
Mass Number
31
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Triclinic
Ιστορία
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Electrons per shell
2, 8, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
1,82 g/cm3
Σημείο τήξης
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Σημείο βρασμού
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Heat of Fusion
0,64 kJ/mol
Heat of Vaporization
12,4 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,769 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,099%
Abundance in Universe
0,0007%
Red
Image Credits: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS Number
7723-14-0
PubChem CID Number
5462309
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
98 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
107 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,19 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
10,4867 eV
Atomic Volume
17,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00235 W/cm·K
Oxidation States
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Applications
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
31P
Unstable Isotopes
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P