Φωσφόρος

15
P
Ομάδα
15
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
15
15
16
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
15
Ατομικό βάρος
30,973762
αριθμός μάζας
31
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Κρυσταλλικό σύστημα
Απλή Τρικλινική
Ιστορία
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
1,82 g/cm3
Σημείο τήξης
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Σημείο βρασμού
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
θερμότητα σύντηξης
0,64 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
12,4 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,769 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,099%
Αφθονια στο συμπαν
0,0007%
Red
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
μοναδες CAS
7723-14-0
PubChem CID Number
5462309
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
98 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
107 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,19 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
10,4867 eV
Ατομικός Αριθμός
17,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00235 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
εφαρμογές
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
Ο λευκός φώσφορος είναι εξαιρετικά τοξικός ενώ ο κόκκινος φώσφορος θεωρείται μη τοξικός
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
31P
ασταθη Ισότοπα
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P