Θείο

16
S
Ομάδα
16
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
16
16
16
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
16
Ατομικό βάρος
32,065
αριθμός μάζας
32
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Κίτρινο
ραδιενεργο
Όχι
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Κρυσταλλικό σύστημα
Ορθορομβικό στο κέντρο του προσώπου
Ιστορία
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,067 g/cm3
Σημείο τήξης
388,36 K | 115,21 °C | 239,38 °F
Σημείο βρασμού
717,8 K | 444,65 °C | 832,37 °F
θερμότητα σύντηξης
1,73 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
9,8 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,71 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,042%
Αφθονια στο συμπαν
0,05%
A
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
μοναδες CAS
7704-34-9
PubChem CID Number
5362487
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
88 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
105 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,58 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
10,36 eV
Ατομικός Αριθμός
15,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00269 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
εφαρμογές
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Το στοιχειακό θείο θεωρείται ότι είναι χαμηλής τοξικότητας
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
32S, 33S, 34S, 36S
ασταθη Ισότοπα
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S