Χλώριο

17
Cl
Ομάδα
17
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
17
17
18
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
17
Ατομικό βάρος
35,453
αριθμός μάζας
35
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
Κίτρινο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word chloro, greenish yellow
Κρυσταλλικό σύστημα
Βάση κεντραρισμένη ορθορομβική
Ιστορία
Around 1630, chlorine was recognized as a gas by the Belgian chemist and physician Jan Baptist van Helmont.

Elemental chlorine was first prepared and studied in 1774 by Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele.

By 1810, the scientific consensus was that chlorine was actually a compound that contained oxygen.

In 1811, Sir Humphry Davy concluded the new gas was in fact a new element.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p5
Cl
Tree frogs have a chlorine compound in their skin that is a very powerful pain killer
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,003214 g/cm3
Σημείο τήξης
171,65 K | -101,5 °C | -150,7 °F
Σημείο βρασμού
239,11 K | -34,04 °C | -29,27 °F
θερμότητα σύντηξης
3,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
10,2 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,479 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,017%
Αφθονια στο συμπαν
0,0001%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure liquid chlorine under a pressure of 8 bars
μοναδες CAS
7782-50-5
PubChem CID Number
24526
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
79 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
102 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,16 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
12,9676 eV
Ατομικός Αριθμός
22,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,000089 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
εφαρμογές
Chlorine is used for producing safe drinking water.

It is also extensively used in the production of paper products, dyestuffs, textiles, petroleum products, medicines, antiseptics, insecticides, food, solvents, paints, plastics, and many other consumer products.

Chlorinated compounds are used mostly for sanitation, pulp bleaching, disinfectants, and textile processing.
Το στοιχειακό χλώριο σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και δηλητηριώδες
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
35Cl, 37Cl
ασταθη Ισότοπα
28Cl, 29Cl, 30Cl, 31Cl, 32Cl, 33Cl, 34Cl, 36Cl, 38Cl, 39Cl, 40Cl, 41Cl, 42Cl, 43Cl, 44Cl, 45Cl, 46Cl, 47Cl, 48Cl, 49Cl, 50Cl, 51Cl