Αργό

18
Ar
Ομάδα
18
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
18
18
22
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
18
Ατομικό βάρος
39,948
αριθμός μάζας
40
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek argos, inactive
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Argon was suspected to be present in air by Henry Cavendish in 1785.

It was not isolated until 1894 by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay in Scotland.

Argon became the first member of the noble gases to be discovered.

In 1957, IUPAC agreed that the symbol should change from A to Ar.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p6
Ar
Argon makes a distinctive blue-green gas laser
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,0017837 g/cm3
Σημείο τήξης
83,8 K | -189,35 °C | -308,83 °F
Σημείο βρασμού
87,3 K | -185,85 °C | -302,53 °F
θερμότητα σύντηξης
1,18 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
6,5 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,52 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00015%
Αφθονια στο συμπαν
0,02%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure argon
μοναδες CAS
7440-37-1
PubChem CID Number
23968
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
71 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
106 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
15,7596 eV
Ατομικός Αριθμός
22,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0001772 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
0
εφαρμογές
Argon gas is used to fill conventional incandescent and fluorescent light bulbs.

Argon is also used as an inert gas shield for arc welding and cutting, as blanket for the production of titanium and other reactive elements.

It is used as a protective atmosphere for growing silicon and germanium crystals.
Το αργό θεωρείται ως μη τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
36Ar, 38Ar, 40Ar
ασταθη Ισότοπα
30Ar, 31Ar, 32Ar, 33Ar, 34Ar, 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar, 42Ar, 43Ar, 44Ar, 45Ar, 46Ar, 47Ar, 48Ar, 49Ar, 50Ar, 51Ar, 52Ar, 53Ar