Κάλιο

19
K
Ομάδα
1
Περίοδος
4
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
19
19
20
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
19
Ατομικό βάρος
39,0983
αριθμός μάζας
39
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the English word, potash - pot ashes; Latin kalium, Arab qali, alkali
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Potassium's symbol K comes from 'kalium' the name of the element in Germany and Scandinavia.

Potassium metal was first isolated in 1807 by Sir Humphry Davy, who derived it from caustic potash by the use of electrolysis of the molten salt with the newly discovered voltaic pile.

Potassium was the first metal that was isolated by electrolysis.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 8, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 4s1
K
People whose diets are low in potassium can suffer from hypokalemia
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
0,862 g/cm3
Σημείο τήξης
336,53 K | 63,38 °C | 146,08 °F
Σημείο βρασμού
1032,15 K | 759 °C | 1398,2 °F
θερμότητα σύντηξης
2,33 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
76,9 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,757 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
1,5%
Αφθονια στο συμπαν
0,0003%
Potassium
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Potassium pearls under paraffin oil
μοναδες CAS
7440-09-7
PubChem CID Number
5462222
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
227 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
203 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,82 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
4,3407 eV
Ατομικός Αριθμός
45,46 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,024 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1
εφαρμογές
The greatest demand for potash has been in its use for fertilizers.

Potassium is an essential constituent for plant growth and is found in most soils.

Potassium nitrate is the main explosive ingredient in gunpowder.

Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soaps and as an electrolyte in alkaline batteries.
Το κάλιο πρέπει να χειρίζεται με μεγάλη προσοχή με πλήρη προστασία του δέρματος και των ματιών
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
39K, 41K
ασταθη Ισότοπα
32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K, 40K, 42K, 43K, 44K, 45K, 46K, 47K, 48K, 49K, 50K, 51K, 52K, 53K, 54K, 55K