Ασβέστιο

20
Ca
Ομάδα
2
Περίοδος
4
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
20
20
20
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
20
Ατομικό βάρος
40,078
αριθμός μάζας
40
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word calx, lime
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 4s2
Ca
The shell of an egg is made up of primarily calcium carbonate
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
1,54 g/cm3
Σημείο τήξης
1115,15 K | 842 °C | 1547,6 °F
Σημείο βρασμού
1757,15 K | 1484 °C | 2703,2 °F
θερμότητα σύντηξης
8,54 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
155 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,647 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
5%
Αφθονια στο συμπαν
0,007%
Pure
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Matthias Zepper)
Pure calcium in a protective argon gas atmosphere
μοναδες CAS
7440-70-2
PubChem CID Number
5460341
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
197 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
176 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,00 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,1132 eV
Ατομικός Αριθμός
29,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
2,01 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2
εφαρμογές
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.
Το ασβέστιο θεωρείται ως μη τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
ασταθη Ισότοπα
34Ca, 35Ca, 36Ca, 37Ca, 38Ca, 39Ca, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 48Ca, 49Ca, 50Ca, 51Ca, 52Ca, 53Ca, 54Ca, 55Ca, 56Ca, 57Ca