Σκάνδιο

21
Sc
Ομάδα
3
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
21
21
24
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
21
Ατομικό βάρος
44,955912
αριθμός μάζας
45
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word Scandia, Scandinavia
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,989 g/cm3
Σημείο τήξης
1814,15 K | 1541 °C | 2805,8 °F
Σημείο βρασμού
3109,15 K | 2836 °C | 5136,8 °F
θερμότητα σύντηξης
16 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
318 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,568 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0026%
Αφθονια στο συμπαν
3×10-6%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
μοναδες CAS
7440-20-2
PubChem CID Number
23952
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
162 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
170 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,36 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,5615 eV
Ατομικός Αριθμός
15,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,158 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3
εφαρμογές
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Το σκάνδιο θεωρείται ότι είναι χαμηλής τοξικότητας
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
45Sc
ασταθη Ισότοπα
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc