Σκάνδιο

21
Sc
Ομάδα
3
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
21
21
24
General Properties
Ατομικός Αριθμός
21
Ατομικό βάρος
44,955912
Mass Number
45
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word Scandia, Scandinavia
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
Electrons per shell
2, 8, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
2,989 g/cm3
Σημείο τήξης
1814,15 K | 1541 °C | 2805,8 °F
Σημείο βρασμού
3109,15 K | 2836 °C | 5136,8 °F
Heat of Fusion
16 kJ/mol
Heat of Vaporization
318 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,568 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0026%
Abundance in Universe
3×10-6%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
CAS Number
7440-20-2
PubChem CID Number
23952
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
162 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
170 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,36 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,5615 eV
Atomic Volume
15,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,158 W/cm·K
Oxidation States
1, 2, 3
Applications
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Stable Isotopes
45Sc
Unstable Isotopes
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc