Τιτάνιο

22
Ti
Ομάδα
4
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
22
22
26
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
22
Ατομικό βάρος
47,867
αριθμός μάζας
48
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d2 4s2
Ti
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
4,54 g/cm3
Σημείο τήξης
1941,15 K | 1668 °C | 3034,4 °F
Σημείο βρασμού
3560,15 K | 3287 °C | 5948,6 °F
θερμότητα σύντηξης
18,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
425 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,523 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,66%
Αφθονια στο συμπαν
0,0003%
A
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A titanium crystal bar made by the iodide process at URALREDMET in the Soviet era
μοναδες CAS
7440-32-6
PubChem CID Number
23963
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
147 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
160 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,54 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,8281 eV
Ατομικός Αριθμός
10,64 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,219 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 2, 3, 4
εφαρμογές
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.
Το μεταλλικό τιτάνιο θεωρείται ως μη τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
ασταθη Ισότοπα
38Ti, 39Ti, 40Ti, 41Ti, 42Ti, 43Ti, 44Ti, 45Ti, 51Ti, 52Ti, 53Ti, 54Ti, 55Ti, 56Ti, 57Ti, 58Ti, 59Ti, 60Ti, 61Ti, 62Ti, 63Ti