Βανάδιο

23
V
Ομάδα
5
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
23
23
28
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
23
Ατομικό βάρος
50,9415
αριθμός μάζας
51
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Vanadium was originally discovered by Andrés Manuel del Río in 1801.

In 1805, the French chemist Hippolyte Victor Collet-Descotils incorrectly declared that del Río's new element was only an impure sample of chromium.

In 1831, the Swedish chemist Nils Gabriel Sefström rediscovered the element in a new oxide he found while working with iron ores.

Later that same year, Friedrich Wöhler confirmed del Río's earlier work.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 11, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d3 4s2
V
Vanadium is mined mostly in South Africa, north-western China, and eastern Russia
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,11 g/cm3
Σημείο τήξης
2183,15 K | 1910 °C | 3470 °F
Σημείο βρασμού
3680,15 K | 3407 °C | 6164,6 °F
θερμότητα σύντηξης
22,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
453 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,489 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,019%
Αφθονια στο συμπαν
0,0001%
Vanadium
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vanadium crystals made by electrolysis
μοναδες CAS
7440-62-2
PubChem CID Number
23990
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
153 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,63 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,8281 eV
Ατομικός Αριθμός
8,78 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,307 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 2, 3, 4, 5
εφαρμογές
Vanadium is used as an additive in steel to strengthen and protect against corrosion.

Titanium-aluminum-vanadium alloy is used in jet engines and for high-speed aircraft.

Vanadium foil is used in cladding titanium to steel.

Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst for the production of sulfuric acid.
Όλες οι ενώσεις του βαναδίου θα πρέπει να θεωρούνται ως τοξικές
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
51V
ασταθη Ισότοπα
40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V