Χρώμιο

24
Cr
Ομάδα
6
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
24
24
28
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
24
Ατομικό βάρος
51,9961
αριθμός μάζας
52
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word chroma, color
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
In 1797, Louis Nicolas Vauquelin received samples of crocoite ore.

In 1798, Vauquelin discovered that he could isolate metallic chromium by heating the oxide in a charcoal oven, making him the discoverer of the element.

Vauquelin was also able to detect traces of chromium in precious gemstones, such as ruby or emerald.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 13, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d5 4s1
Cr
Chromium oxide was used by the Chinese in the Qin dynasty over 2,000 years ago
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,15 g/cm3
Σημείο τήξης
2180,15 K | 1907 °C | 3464,6 °F
Σημείο βρασμού
2944,15 K | 2671 °C | 4839,8 °F
θερμότητα σύντηξης
20,5 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
339 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,449 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,014%
Αφθονια στο συμπαν
0,0015%
High
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity chromium crystals, produced by chemical transport reaction through decomposition of chromium iodides, as well as a high purity chromium cube for comparison
μοναδες CAS
7440-47-3
PubChem CID Number
23976
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
128 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,66 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,7665 eV
Ατομικός Αριθμός
7,23 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,937 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
εφαρμογές
Chromium is used to harden steel, manufacture stainless steel, and form many useful alloys.

It is mostly used in plating to produce a hard, beautiful surface and to prevent corrosion.

The metal is also widely used as a catalyst.

Chromium compounds are valued as pigments for their vivid green, yellow, red and orange colors.
Σε μεγάλες ποσότητες, το χρώμιο μπορεί να είναι τοξικό και καρκινογόνο
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
ασταθη Ισότοπα
42Cr, 43Cr, 44Cr, 45Cr, 46Cr, 47Cr, 48Cr, 49Cr, 51Cr, 55Cr, 56Cr, 57Cr, 58Cr, 59Cr, 60Cr, 61Cr, 62Cr, 63Cr, 64Cr, 65Cr, 66Cr, 67Cr