Μαγγάνιο

25
Mn
Ομάδα
7
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
25
25
30
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
25
Ατομικό βάρος
54,938045
αριθμός μάζας
55
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word magnes, magnet, from magnetic properties of pyrolusite
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,44 g/cm3
Σημείο τήξης
1519,15 K | 1246 °C | 2274,8 °F
Σημείο βρασμού
2334,15 K | 2061 °C | 3741,8 °F
θερμότητα σύντηξης
13,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
220 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,479 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,11%
Αφθονια στο συμπαν
0,0008%
Small
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Small pieces of manganese
μοναδες CAS
7439-96-5
PubChem CID Number
23930
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
127 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,55 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,434 eV
Ατομικός Αριθμός
7,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0782 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
εφαρμογές
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Η περίσσεια μαγγανίου, ιδιαίτερα η εισπνοή της σκόνης, είναι τοξική
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
55Mn
ασταθη Ισότοπα
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn