Σίδηρος

26
Fe
Ομάδα
8
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
26
26
30
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
26
Ατομικό βάρος
55,845
αριθμός μάζας
56
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word ferrum
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
The first iron used by humans is likely to have come from meteorites.

The oldest known iron objects used by humans are some beads of meteoric iron, made in Egypt in about 4000 BC.

The discovery of smelting around 3000 BC led to the start of the iron age around 1200 BC and the prominent use of iron for tools and weapons.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 14, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d6 4s2
Fe
The color of blood is due to the hemoglobin, an iron-containing protein
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,874 g/cm3
Σημείο τήξης
1811,15 K | 1538 °C | 2800,4 °F
Σημείο βρασμού
3134,15 K | 2861 °C | 5181,8 °F
θερμότητα σύντηξης
13,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
347 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,449 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
6,3%
Αφθονια στο συμπαν
0,11%
Pure
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure iron chips, electrolytically refined, as well as a high purity iron cube for comparison
μοναδες CAS
7439-89-6
PubChem CID Number
23925
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
126 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
132 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,83 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,9024 eV
Ατομικός Αριθμός
7,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,802 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
εφαρμογές
Iron is used to manufacture steel and other alloys important in construction and manufacturing.

Iron is a vital constituent of plant and animal life and works as an oxygen carrier in hemoglobin.

Iron oxide mixed with aluminum powder can be ignited to create a thermite reaction, used in welding and purifying ores.
Ο σίδηρος θεωρείται ως μη τοξικός
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe
ασταθη Ισότοπα
45Fe, 46Fe, 47Fe, 48Fe, 49Fe, 50Fe, 51Fe, 52Fe, 53Fe, 55Fe, 59Fe, 60Fe, 61Fe, 62Fe, 63Fe, 64Fe, 65Fe, 66Fe, 67Fe, 68Fe, 69Fe, 70Fe, 71Fe, 72Fe