Κοβάλτιο

27
Co
Ομάδα
9
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
27
27
32
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
27
Ατομικό βάρος
58,933195
αριθμός μάζας
59
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 15, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,86 g/cm3
Σημείο τήξης
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Σημείο βρασμού
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
θερμότητα σύντηξης
16,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
375 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,421 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,003%
Αφθονια στο συμπαν
0,0003%
Pure
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
μοναδες CAS
7440-48-4
PubChem CID Number
104730
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
125 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
126 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,88 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,881 eV
Ατομικός Αριθμός
6,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 2, 3, 4, 5
εφαρμογές
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Το κοβάλτιο και οι ενώσεις του θεωρούνται ότι είναι ελάχιστα τοξικά
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
59Co
ασταθη Ισότοπα
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co