Νικέλιο

28
Ni
Ομάδα
10
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
28
28
31
General Properties
Ατομικός Αριθμός
28
Ατομικό βάρος
58,6934
Mass Number
59
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Artifacts made from metallic meteorites have been found dating from as early as 5000 BC.

In 1751, Baron Axel Fredrik Cronstedt was trying to extract copper from kupfernickel and instead produced the white metal.

In the early twentieth century, Ludwig Mond patented a process using nickel carbonyl to purify nickel.
Electrons per shell
2, 8, 16, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d8 4s2
Ni
Nickel is 100 times more concentrated below Earth's crust than in it
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
8,912 g/cm3
Σημείο τήξης
1728,15 K | 1455 °C | 2651 °F
Σημείο βρασμού
3186,15 K | 2913 °C | 5275,4 °F
Heat of Fusion
17,2 kJ/mol
Heat of Vaporization
378 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,444 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0089%
Abundance in Universe
0,006%
A
Image Credits: Images-of-elements
A sheet of nickel
CAS Number
7440-02-0
PubChem CID Number
935
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
124 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
124 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,91 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,6398 eV
Atomic Volume
6,59 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,907 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1, 2, 3, 4
Applications
Nickel is used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults.

Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.

Nickel is also used in batteries, ceramics and magnets.
Nickel and its compounds are considered to be carcinogenic
Ισότοπα
Stable Isotopes
58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
Unstable Isotopes
48Ni, 49Ni, 50Ni, 51Ni, 52Ni, 53Ni, 54Ni, 55Ni, 56Ni, 57Ni, 59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni, 67Ni, 68Ni, 69Ni, 70Ni, 71Ni, 72Ni, 73Ni, 74Ni, 75Ni, 76Ni, 77Ni, 78Ni