Νικέλιο

28
Ni
Ομάδα
10
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
28
28
31
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
28
Ατομικό βάρος
58,6934
αριθμός μάζας
59
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Artifacts made from metallic meteorites have been found dating from as early as 5000 BC.

In 1751, Baron Axel Fredrik Cronstedt was trying to extract copper from kupfernickel and instead produced the white metal.

In the early twentieth century, Ludwig Mond patented a process using nickel carbonyl to purify nickel.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 16, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d8 4s2
Ni
Nickel is 100 times more concentrated below Earth's crust than in it
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,912 g/cm3
Σημείο τήξης
1728,15 K | 1455 °C | 2651 °F
Σημείο βρασμού
3186,15 K | 2913 °C | 5275,4 °F
θερμότητα σύντηξης
17,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
378 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,444 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0089%
Αφθονια στο συμπαν
0,006%
A
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
A sheet of nickel
μοναδες CAS
7440-02-0
PubChem CID Number
935
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
124 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
124 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,91 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,6398 eV
Ατομικός Αριθμός
6,59 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,907 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 2, 3, 4
εφαρμογές
Nickel is used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults.

Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.

Nickel is also used in batteries, ceramics and magnets.
Το νικέλιο και οι ενώσεις του θεωρούνται ότι είναι καρκινογόνα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni
ασταθη Ισότοπα
48Ni, 49Ni, 50Ni, 51Ni, 52Ni, 53Ni, 54Ni, 55Ni, 56Ni, 57Ni, 59Ni, 63Ni, 65Ni, 66Ni, 67Ni, 68Ni, 69Ni, 70Ni, 71Ni, 72Ni, 73Ni, 74Ni, 75Ni, 76Ni, 77Ni, 78Ni