Χαλκός

29
Cu
Ομάδα
11
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
29
29
35
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
29
Ατομικό βάρος
63,546
αριθμός μάζας
64
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Χαλκός
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,96 g/cm3
Σημείο τήξης
1357,75 K | 1084,6 °C | 1984,28 °F
Σημείο βρασμού
2835,15 K | 2562 °C | 4643,6 °F
θερμότητα σύντηξης
13,1 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
300 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,385 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0068%
Αφθονια στο συμπαν
6×10-6%
Macro
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
μοναδες CAS
7440-50-8
PubChem CID Number
23978
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
128 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
132 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,9 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,7264 eV
Ατομικός Αριθμός
7,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
4,01 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3, 4
εφαρμογές
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
Το μαγείρεμα όξινων τροφών σε χάλκινα σκεύη μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
63Cu, 65Cu
ασταθη Ισότοπα
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu