Ψευδάργυρος

30
Zn
Ομάδα
12
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
30
30
35
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
30
Ατομικό βάρος
65,38
αριθμός μάζας
65
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι Σχιστόλιθος
ραδιενεργο
Όχι
From the German word Zink, of obscure origin
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,134 g/cm3
Σημείο τήξης
692,68 K | 419,53 °C | 787,15 °F
Σημείο βρασμού
1180,15 K | 907 °C | 1664,6 °F
θερμότητα σύντηξης
7,35 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
119 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,388 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0078%
Αφθονια στο συμπαν
0,00003%
A
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
A sheet of zinc
μοναδες CAS
7440-66-6
PubChem CID Number
23994
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
122 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,65 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,3942 eV
Ατομικός Αριθμός
9,2 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,16 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2
εφαρμογές
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Ο ψευδάργυρος δε θεωρείται ιδαιέτερα τοξικός
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
ασταθη Ισότοπα
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn