Ψευδάργυρος

30
Zn
Ομάδα
12
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
30
30
35
General Properties
Ατομικός Αριθμός
30
Ατομικό βάρος
65,38
Mass Number
65
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Slate Gray
Radioactive
Όχι
From the German word Zink, of obscure origin
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
Electrons per shell
2, 8, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,134 g/cm3
Σημείο τήξης
692,68 K | 419,53 °C | 787,15 °F
Σημείο βρασμού
1180,15 K | 907 °C | 1664,6 °F
Heat of Fusion
7,35 kJ/mol
Heat of Vaporization
119 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,388 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0078%
Abundance in Universe
0,00003%
A
Image Credits: Images-of-elements
A sheet of zinc
CAS Number
7440-66-6
PubChem CID Number
23994
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
122 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,65 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
9,3942 eV
Atomic Volume
9,2 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,16 W/cm·K
Oxidation States
1, 2
Applications
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinc is not considered to be particularly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
Unstable Isotopes
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn