Βόριο

5
B
Ομάδα
13
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
5
5
6
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
5
Ατομικό βάρος
10,811
αριθμός μάζας
11
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Μαύρο
ραδιενεργο
Όχι
From the Arabic word Buraq, Persian Burah
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο τριγωνο
Ιστορία
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p1
B
Boron is an essential nutrient for all green plants
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,34 g/cm3
Σημείο τήξης
2349,15 K | 2076 °C | 3768,8 °F
Σημείο βρασμού
4200,15 K | 3927 °C | 7100,6 °F
θερμότητα σύντηξης
50 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
507 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,026 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00086%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-7%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure crystalline boron, front side
μοναδες CAS
7440-42-8
PubChem CID Number
5462311
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
90 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
84 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,04 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,298 eV
Ατομικός Αριθμός
4,6 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,274 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3
εφαρμογές
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.
Το στοιχειακό βόριο, το οξείδιο του βορίου, το βορικό οξύ, τα βορικά και πολλές οργανοβορικές ενώσεις είναι μη τοξικά
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
10B, 11B
ασταθη Ισότοπα
7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B