Άνθρακας

6
C
Ομάδα
14
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
6
6
6
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
6
Ατομικό βάρος
12,0107
αριθμός μάζας
12
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Μαύρο
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word carbo, charcoal
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Carbon was discovered in prehistory and was known in the forms of soot and charcoal to the earliest human civilizations.

In 1772, Antoine Lavoisier showed that diamonds are a form of carbon; when he burned samples of charcoal and diamond and found that neither produced any water.

In 1779, Carl Wilhelm Scheele showed that graphite burned to form carbon dioxide and so must be another form of carbon.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p2
C
About 20% of the weight of living organisms is carbon
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,267 g/cm3
Σημείο τήξης
3948,15 K | 3675 °C | 6647 °F
Σημείο βρασμού
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
θερμότητα σύντηξης
105 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
715 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,709 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,18%
Αφθονια στο συμπαν
0,5%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure carbon as graphite
μοναδες CAS
7440-44-0
PubChem CID Number
5462310
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
67 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
77 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,55 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
11,2603 eV
Ατομικός Αριθμός
5,31 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,29 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
εφαρμογές
The major use of carbon other than food and wood is in the form of hydrocarbons, most notably the fossil fuel methane gas and crude oil.

Graphite is used for pencil tips, high temperature crucibles, dry cells, electrodes and as a lubricant.

Diamonds are used in jewelry and in industry for cutting, drilling, grinding, and polishing.

Carbon black is used as the black pigment in printing ink.
Ο καθαρός άνθρακας έχει εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα για τους ανθρώπους και μπορεί χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με τη μορφή γραφίτη ή ξυλάνθρακα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
12C, 13C
ασταθη Ισότοπα
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C