Άζωτο

7
N
Ομάδα
15
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
7
7
7
General Properties
Ατομικός Αριθμός
7
Ατομικό βάρος
14,0067
Mass Number
14
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Latin word nitrum, Greek Nitron, native soda; and genes, forming
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
Electrons per shell
2, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,0012506 g/cm3
Σημείο τήξης
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Σημείο βρασμού
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
Heat of Fusion
0,36 kJ/mol
Heat of Vaporization
2,79 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,04 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,002%
Abundance in Universe
0,1%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
CAS Number
7727-37-9
PubChem CID Number
947
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
56 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
71 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,04 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
14,5341 eV
Atomic Volume
17,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0002598 W/cm·K
Oxidation States
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Applications
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard
Ισότοπα
Stable Isotopes
14N, 15N
Unstable Isotopes
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N