Άζωτο

7
N
Ομάδα
15
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
7
7
7
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
7
Ατομικό βάρος
14,0067
αριθμός μάζας
14
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word nitrum, Greek Nitron, native soda; and genes, forming
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,0012506 g/cm3
Σημείο τήξης
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Σημείο βρασμού
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
θερμότητα σύντηξης
0,36 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
2,79 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,04 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,002%
Αφθονια στο συμπαν
0,1%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
μοναδες CAS
7727-37-9
PubChem CID Number
947
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
56 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
71 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,04 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
14,5341 eV
Ατομικός Αριθμός
17,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0002598 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
εφαρμογές
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Η ταχεία απελευθέρωση αερίου αζώτου σε έναν κλειστό χώρο μπορεί να εκτοπίσει το οξυγόνο και συνεπώς αποτελεί κίνδυνο ασφυξίας
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
14N, 15N
ασταθη Ισότοπα
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N