Οξυγόνο

8
O
Ομάδα
16
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
8
8
8
General Properties
Ατομικός Αριθμός
8
Ατομικό βάρος
15,9994
Mass Number
16
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Greek word oxys, acid, and genes, forming
Κρυσταλλικό σύστημα
Base Centered Monoclinic
Ιστορία
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
Electrons per shell
2, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,001429 g/cm3
Σημείο τήξης
54,36 K | -218,79 °C | -361,82 °F
Σημείο βρασμού
90,2 K | -182,95 °C | -297,31 °F
Heat of Fusion
0,222 kJ/mol
Heat of Vaporization
3,41 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,918 J/g·K
Abundance in Earth's crust
46%
Abundance in Universe
1%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
CAS Number
7782-44-7
PubChem CID Number
977
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
48 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
66 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,44 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
13,6181 eV
Atomic Volume
14,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0002674 W/cm·K
Oxidation States
-2, -1, 1, 2
Applications
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
Ισότοπα
Stable Isotopes
16O, 17O, 18O
Unstable Isotopes
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O