Οξυγόνο

8
O
Ομάδα
16
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
8
8
8
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
8
Ατομικό βάρος
15,9994
αριθμός μάζας
16
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word oxys, acid, and genes, forming
Κρυσταλλικό σύστημα
Βάση Κέντρο Μονοκλινική
Ιστορία
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,001429 g/cm3
Σημείο τήξης
54,36 K | -218,79 °C | -361,82 °F
Σημείο βρασμού
90,2 K | -182,95 °C | -297,31 °F
θερμότητα σύντηξης
0,222 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
3,41 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,918 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
46%
Αφθονια στο συμπαν
1%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
μοναδες CAS
7782-44-7
PubChem CID Number
977
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
48 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
66 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,44 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
13,6181 eV
Ατομικός Αριθμός
14,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0002674 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, -1, 1, 2
εφαρμογές
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Το αέριο οξυγόνο μπορεί να είναι τοξικό σε αυξημένες μερικές πιέσεις, οδηγώνταςσε σπασμούς και άλλα προβλήματα υγείας
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
16O, 17O, 18O
ασταθη Ισότοπα
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O