Βηρύλλιο

4
Be
Ομάδα
2
Περίοδος
2
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
4
4
5
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
4
Ατομικό βάρος
9,012182
αριθμός μάζας
9
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
Γκρι Σχιστόλιθος
ραδιενεργο
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη Βήρυλλος, βήρυλλος
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
1,85 g/cm3
Σημείο τήξης
1560,15 K | 1287 °C | 2348,6 °F
Σημείο βρασμού
2742,15 K | 2469 °C | 4476,2 °F
θερμότητα σύντηξης
7,95 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
297 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,825 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00019%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-7%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
μοναδες CAS
7440-41-7
PubChem CID Number
5460467
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
112 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
96 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,57 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,3227 eV
Ατομικός Αριθμός
4,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
2,01 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2
εφαρμογές
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Το βηρύλλιο και τα άλατά του είναι τοξικά και θα πρέπει να χειρίζονται με τη μέγιστη προσοχή
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
9Be
ασταθη Ισότοπα
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be