Βηρύλλιο

4
Be
Ομάδα
2
Περίοδος
2
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
4
4
5
General Properties
Ατομικός Αριθμός
4
Ατομικό βάρος
9,012182
Mass Number
9
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
Slate Gray
Radioactive
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη Βήρυλλος, βήρυλλος
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
Electrons per shell
2, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
1,85 g/cm3
Σημείο τήξης
1560,15 K | 1287 °C | 2348,6 °F
Σημείο βρασμού
2742,15 K | 2469 °C | 4476,2 °F
Heat of Fusion
7,95 kJ/mol
Heat of Vaporization
297 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,825 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00019%
Abundance in Universe
1×10-7%
Pure
Image Credits: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
CAS Number
7440-41-7
PubChem CID Number
5460467
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
112 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
96 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,57 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
9,3227 eV
Atomic Volume
4,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
2,01 W/cm·K
Oxidation States
1, 2
Applications
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
Ισότοπα
Stable Isotopes
9Be
Unstable Isotopes
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be