Λίθιο

3
Li
Ομάδα
1
Περίοδος
2
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
3
3
4
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
3
Ατομικό βάρος
6,941
αριθμός μάζας
7
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη λίθος, πέτρα
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817 when he was analyzing minerals from the island of Uto in Sweden.

The pure metal was isolated the following year by both Swedish chemist William Thomas Brande and English chemist Sir Humphry Davy working independently.

In 1855, larger quantities of lithium were produced through the electrolysis of lithium chloride by Robert Bunsen and Augustus Matthiessen.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
0,534 g/cm3
Σημείο τήξης
453,69 K | 180,54 °C | 356,97 °F
Σημείο βρασμού
1615,15 K | 1342 °C | 2447,6 °F
θερμότητα σύντηξης
3 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
147 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
3,582 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0017%
Αφθονια στο συμπαν
6×10-7%
0.5
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
μοναδες CAS
7439-93-2
PubChem CID Number
3028194
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
152 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
128 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,98 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,3917 eV
Ατομικός Αριθμός
13,10 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,847 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1
εφαρμογές
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Το λίθιο είναι διαβρωτικό και απαιτεί ειδική διαχείριση ώστε να αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
6Li, 7Li
ασταθη Ισότοπα
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li