Λίθιο

3
Li
Ομάδα
1
Περίοδος
2
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
3
3
4
General Properties
Ατομικός Αριθμός
3
Ατομικό βάρος
6,941
Mass Number
7
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη λίθος, πέτρα
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817 when he was analyzing minerals from the island of Uto in Sweden.

The pure metal was isolated the following year by both Swedish chemist William Thomas Brande and English chemist Sir Humphry Davy working independently.

In 1855, larger quantities of lithium were produced through the electrolysis of lithium chloride by Robert Bunsen and Augustus Matthiessen.
Electrons per shell
2, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
0,534 g/cm3
Σημείο τήξης
453,69 K | 180,54 °C | 356,97 °F
Σημείο βρασμού
1615,15 K | 1342 °C | 2447,6 °F
Heat of Fusion
3 kJ/mol
Heat of Vaporization
147 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
3,582 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0017%
Abundance in Universe
6×10-7%
0.5
Image Credits: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
CAS Number
7439-93-2
PubChem CID Number
3028194
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
152 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
128 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,98 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,3917 eV
Atomic Volume
13,10 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,847 W/cm·K
Oxidation States
1
Applications
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Lithium is corrosive and requires special handling to avoid skin contact
Ισότοπα
Stable Isotopes
6Li, 7Li
Unstable Isotopes
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li