Ήλιο

2
He
Ομάδα
18
Περίοδος
1
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
2
2
2
General Properties
Ατομικός Αριθμός
2
Ατομικό βάρος
4,002602
Mass Number
4
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη ήλιος
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
Electrons per shell
2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,0001785 g/cm3
Σημείο τήξης
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Σημείο βρασμού
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
Heat of Fusion
0,02 kJ/mol
Heat of Vaporization
0,083 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
5,193 J/g·K
Abundance in Earth's crust
5,5×10-7%
Abundance in Universe
23%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
CAS Number
7440-59-7
PubChem CID Number
23987
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
31 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
28 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
24,5874 eV
Atomic Volume
27,2 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00152 W/cm·K
Oxidation States
0
Applications
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
3He, 4He
Unstable Isotopes
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He