Ήλιο

2
He
Ομάδα
18
Περίοδος
1
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
2
2
2
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
2
Ατομικό βάρος
4,002602
αριθμός μάζας
4
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη ήλιος
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,0001785 g/cm3
Σημείο τήξης
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Σημείο βρασμού
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
θερμότητα σύντηξης
0,02 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
0,083 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
5,193 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
5,5×10-7%
Αφθονια στο συμπαν
23%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
μοναδες CAS
7440-59-7
PubChem CID Number
23987
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
31 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
28 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
24,5874 eV
Ατομικός Αριθμός
27,2 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00152 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
0
εφαρμογές
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Για το ήλιο δεν είναι γνωστό ότι είναι τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
3He, 4He
ασταθη Ισότοπα
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He